PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

Splošni pogoji in varstvo osebnih podatkov

Varovanje vaše zasebnosti nam je pomembno, zato vam želimo s temi informacijami pomagati razumeti, katere vaše osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo, kako jih uporabljamo ter kakšne so vaše pravice in kako jih lahko uveljavite. 

 

Splošni pogoji spletne strani www.helicopterfood.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

Podatki podjetja

Timini d.o.o.
Pohorska ulica 13 e, 2000 Maribor
MŠ: 8290156000

Telefon: 041604417
Email: info@helicopterfood.com

Spreminjanje pogojev uporabe

Timini d. o. o. si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev. Spremembe veljajo od trenutka objave na zgoraj omenjeni spletni strani.

Omejitev odgovornosti

Zaradi razlogov tehnične ali druge narave si družba Timini d.o.o. pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do spletne strani ali drugače omeji oziroma ustavi delovanje spletne strani. Niti Timini d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani, v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nemožnosti uporabe te spletne strani in/ali informacij na tej spletni strani ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njeni vsebini.

Vsebina spletne strani

Timini d.o.o. si bo z vzdrževanjem vsebine spletne strani prizadevala za pravilnost in ažurnost podatkov objavljenih na spletni strani, vendar ne jamči in ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo pravilnost in ažurnost. Vsi uporabniki uporabljajo vso vsebino objavljeno na tej spletni strani na lastno odgovornost. Timini d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino te spletne strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Dolžnosti uporabnika

Uporabnik je pri uporabi spletne strani www.helicopterfood.com dolžan predvsem:

spoštovati vse veljavne predpise, ki urejajo uporabo te spletne strani,uporabljati spletno stran na način, ki ne povzroča škode ali kakršnih koli drugih nevšečnosti (preobremenitve, preprečitve dostopa, prenašanja virusov idr.) tako na spletni strani, programski ter strojni opremi, družbi Timini d.o.o. kot tudi ostalim uporabnikom spletne strani in tretjim osebam, se vzdržati ravnanj, ki spodbujajo rasno, politično in versko nestrpnost, diskriminirajo na podlagi narodnostne pripadnosti ali spolne usmerjenosti, se ne posluževati sovražnega govora, uporabe groženj, poniževalnega, opolzkega načina izražanja, spletno stran uporabljati v lastne namene, pri tem je prepovedano kakršnokoli razmnoževanje, spreminjanje, prenašanje, prodajanje, oddajanje vsebin na katerih imajo pravice tretje osebe ali kakršnokoli drugačno kršenje pravic drugih oseb, spoštovati varstvo osebnih podatkov drugih uporabnikov.

 

Timini d.o.o. si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja zgornjih določb ali kakršnih koli drugih kršitev uporabi vsa zakonita sredstva, ki so na voljo za čimprejšnjo odstranitev nastalih posledic. Ob tem uporabnika opozarja, da lahko v primeru utemeljenega suma zlorabe oziroma možnosti zlorabe uporabniku omeji ali popolnoma onemogoči dostop do spletne strani, zavrne dodelitev uporabniškega imena in/ali zahteva povrnitev nastale škode ter stroškov.

Varovanjein dostop do osebnih podatkov

Timini d.o.o. se zavezuje varovati podatke pravnih oseb in osebne podatke fizičnih oseb, ki nam jih posredujete. Enako se zavezujejo njeni pogodbeni podizvajalci, ki nastopajo kot obdelovalci podatkov za Timini d.o.o. Da bi skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa Pravilnik o varstvu osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družbe Timini d.o.o. razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so ponudniki storitev marketinga, pošiljanja e-poštnih sporočil; pošiljanja sms sporočil; ponudniki programerskih rešitev; dostavne službe. 

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov. Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

Zbiranje, hramba, namen in iznos osebnih podatkov

 

Prijava na e-novice  

Za prijavo na e-novice podjetje Timini d.o.o. zbira sledeče podatke: e-naslov, ime in priimek. Obdelovalec podatkov zbira osebne podatke izključno preko prostovoljnih posredovanj osebnih podatkov ob prijavi na e-novice.

Z vpisom vašega elektronskega naslova se prijavljate na e-novice, s katerimi vas bo podjetje Timini d.o.o. obveščalo o novostih v ponudbi, izdelkih, popustih, akcijskih in posebnih ugodnostih, aktivnostih blagovne znamke Helicopter food ter aktualnih nagradnih igrah.

Po vpisu elektronskega naslova za prejemanje e-novic boste na navedeni naslov prejeli potrditveno sporočilo – s potrditvijo le-tega in aktivacijo soglasja boste do preklica prijavljeni na e-novice podjetja Timini d.o.o. Vaši oddani podatki se bodo hranili do vašega preklica.

Osebni podatki bodo uporabljeni samo za namen oziroma za namene, za katere je uporabnik podal svoje strinjanje, z uporabniškim imenom in geslom zavarovan dostop do njih pa imajo zgolj pooblaščene osebe (pogodbeni obdelovalci podatkov) upravitelja (Timini d.o.o. ) osebnih podatkov, ki so zavezane k skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki skladno z veljavno evropsko zakonodajo.

Osebni podatki za prijavo na e-novice bodo uporabljeni le za namen oziroma namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Podatkov o uporabnikih podjetje Timini d.o.o. v nobenem primeru ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo nepooblaščenim tretjim osebam brez vaše privolitve.

E-novice podjetje Timini d.o.o. pošilja preko spletne aplikacije GDPR manager, ki zagotavlja popolno anonimizacijo osebnih podatkov prejemnikov e-novic in v skladu z načelom minimizacije omogoča dostop do osebnih podatkov zgolj pooblaščenim osebam in zgolj na podlagi prejetih zahtevkov za popravek, dostop, omejitev, ugovor, prenos ali izbris osebnih podatkov.

Spletna aplikacija GDPR manager zagotavlja popolno sledljivost pooblaščenih uporabnikov aplikacije (z geslom in uporabniškim imenom zaščiten dostop do aplikacije) ter avtomatsko evidentira dostop pooblaščenih uporabnikov do aplikacije in njihove aktivnosti na aplikaciji.

Pošiljatelj e-novic in obdelovalec vaših osebnih podatkov je Timini d.o.o. in njihova pooblaščena pravna oseba.

Sodelovanje v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradnih igrah podjetje Timini d.o.o. zbira sledeče podatke: e-naslov, ime in priimek, poštni naslov, kontaktni telefon in po potrebi davčno številko (v primeru, da je nagrada višja od 42 €). Obdelovalci podatkov osebne podatke izključno preko prostovoljnih posredovanj osebnih podatkov ob prijavi za sodelovanje v nagradni igri.

Z vpisom vašega elektronskega naslova se prijavljate za sodelovanje v nagradni igri, s katerimi vas bo podjetje Timini d.o.o. in pogodbeni obdelovalci podatkov obveščali o poteku nagradne igre, zaključku, morebitnemu  izžrebu in prejetju nagrade.

Po vpisu elektronskega naslova za sodelovanje v nagradni igri boste na navedeni naslov prejeli potrditveno sporočilo – s potrditvijo le-tega in aktivacijo soglasja boste do trajanja nagradne igre prijavljeni na obveščanje v zvezi nagradno igro Timini d.o.o. Vaši oddani podatki se bodo hranili do konca namena oziroma trajanja nagradne igre.

Osebni podatki bodo uporabljeni samo za namen oziroma za namene, za katere je uporabnik podal svoje strinjanje, z uporabniškim imenom in geslom zavarovan dostop do njih pa imajo zgolj pooblaščene osebe upravitelja osebnih podatkov, ki so zavezane k skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki skladno z veljavno evropsko zakonodajo.

Osebni podatki za sodelovanje v nagradni igri se bodo uporabljali le za namen, za katerega je uporabnik dal svoje soglasje. Rezultati nagradne igre (ime in priimek sodelujočega) bodo objavljeni na spletni strani www.helicopterfood.com, in na družbenih omrežjih Facebook ali Instragram strani helicoptrefood. Podatkov o uporabnikih podjetje Timini d.o.o. v nobenem primeru ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo nepooblaščenim tretjim osebam brez vaše privolitve.

 

Preklic soglasja in odjava od e-novic

Zahtevo za preklic soglasja pošljite na naslov odjava@helicopterfood.com. Zahtevi za preklic soglasja bo ugodeno v zakonskem roku 15-ih dni od dneva prejema zahteve.

Uporabnik se lahko kadarkoli odjavi od prejemnja mesečnih e-novic. To naredi tako, da pisno zahtevo po odjavi pošlje na elektronski naslov odjava@helicopterfood.com ali s klikom na gumb ODJAVA v e-novicah.  Zahtevi za odjavo bo ugodeno v zakonskem roku 15-ih dni od dneva prejema zahteve.


Pravice uporabnika

Uporabnik lahko kadarkoli na odjava@helicopterfood.com pošlje ustrezen zahtevek za dostop do osebnih podatkov, ki jih upravljavec o njem zbira in obdeluje, za popravek osebnih podatkov, izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovor k obdelavi osebnih podatkov ali za prenosljivost osebnih podatkov.

 

Vrsta zahtevka                   

Spletni uporabniki se lahko v primeru kršitve njihovih pravic pri zbiranju, obdelavi in hrambi osebnih podatkov kadarkoli pritožijo informacijskemu pooblaščencu in so tudi upravičeni do pravnih sredstev ter odškodnine in odgovornosti v primeru neukrepanja nadzornega organa.

Avtorske pravice

Timini d.o.o. je na podlagi določb Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsemi na spletni strani objavljenimi vsebinami v najširšem pomenu (besedila, slike, fotografije, skice, načrti, avdio-video posnetki). Brez pisnega dovoljenja Timini d.o.o. je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, ponovno objavljanje ali drugačno razširjanje vsebin v komercialne namene. Vsebine objavljene na spletni strani www.helicopterfood.com se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah ali drugih pravicah. Za blagovne in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh spletnih straneh ima Timini d.o.o. pravico do njihove uporabe.

Google Analytics

Spletna stran uporablja Google Analytics, orodje za spletno analizo družbe Google Inc. IP-naslovi uporabnikov se z razširitvijo »anonymize IP« obdelujejo le v anonimizirani obliki. Tako podatkov ni mogoče povezati s posameznikom. Primer uporabljenih piškotkov: _ga, __utma, __utmb,__utmc, __utmz in __utmv. 

 

Če želite v bodoče izrecno onemogočiti orodje Google Analytics, kliknite na naslednjo povezavo: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Politika zbiranja piškotkov

Ta spletna stran uporablja piškotke. Piškotke uporabljamo za prilagajanje vsebine in oglasov, zagotavljanje funkcij prek družbenih medijev in analizo dostopa do naših spletnih strani.

Poleg tega zagotavljamo informacije o obiskih naše spletne strani pri naših partnerjih za družbena omrežja, trženje in analitiko.

Naši partnerji lahko te podatke povežejo z drugimi informacijami, ki ste jim jih posredovali ali ki so jih zbrali kot del vaše uporabe teh storitev. 

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletne strani uporabljajo za učinkovitejše delovanje spletnih strani.

V skladu z zakonom, lahko v vašo napravo shranimo piškotke, če je to potrebno za delovanje tega spletnega mesta. Za vse druge vrste piškotkov potrebujemo vaše soglasje. Na tej strani se uporabljajo različne vrste piškotkov. Nekatere piškotke, ki se pojavijo na našem spletnem mestu, določijo naši partnerji.

Vaše soglasje velja za naslednja področja: www.helicopterfood.com

 

Nujni piškotki

Nujni piškotki olajšajo uporabo spletnega mesta tako, da omogočajo uporabo osnovnih funkcij, kot sta navigacija po straneh in dostop do varnih območij spletnega mesta. Spletno mesto brez teh piškotkov ne more pravilno delovati.

Statistika

Statistični piškotki, anonimno zbiranje in pošiljanje informacij, pomagajo lastnikom spletnih strani razumeti interakcijo med spletnimi stranmi in obiskovalci.

Trženje

Marketinški piškotki se uporabljajo za sledenje obiskovalcem spletnih strani. Namen je prikazati oglase, ki so ustrezni in privlačni za posameznega uporabnika. Zato so takšne informacije koristne za oglaševalca in tretje osebe, zadolžene za trženje.